De Kantlijn:

Omhoog

Bestellen liefst met emailadres

 Schoolplaten@de-kantlijn.com 

Gebruik van afbeeldingen en tekst voor werkstukken of kleinschalige publicaties is vrij mits vermeld:
Bron Antiquariaat De kantlijn Bredevoort
Gebruik van afbeeldingen of tekst in homepages of advertenties op internet is alleen toegestaan bij vermelding van 
Bron Antiquariaat De kantlijn Bredevoort

Daarnaast wordt  plaatsing van een link naar onze homepage op prijs gesteld

 

School poster issued by Kleyneberg publishers in 1912 -1913. 

Size 73 Cm. x 59.5 Cm.


These photos were made around 1910 as information material for Dutch class rooms about far away Indonesian  archipelago. They cover religion, the population, housing, land, cattle,
fishery, hunting, trade (industry), handicrafts and culture. The photos are ascribed to
Jean Demmeni (1866- 1939). 

They not only serve as interesting data. The photos are special because of the perceptiveness and diligence of the photographer. When seeing them people often wonder what happened afterwards to the place or object that was once captured. The usefulness of old documentary photos is beyond question. Photos that were made during colonial and post colonial times, like many other things, are very useful for future purposes. When seeing the photos now, however, we have to realize that the images and messages were made by and for a system that is quite different from nowadays.

We got a large stock of these photo's Prices depend on the quality and the subject depicted. Please ask for pictures and availability. Title list with numbers at the bottom of this page.

.  

Nr 154 Price  95,- Euro

Postage extra

1		Het Noorderstrand van Java, nabij Lasem.
2		Het Bergdorp Semboengan, op de Diëng. (Midden-Java)
3		Bergweg naar het diëng-plateau. (Midden-Java)
4		Het Parklandschap van Madoera.
5		De bergvlakte van Pantar. (Midden-Sumatra)
6		Het Karbouwengat bij Fort de Kock. (Midden-Sumatra)
7		Kratermeren van de Diëng. (Midden-Java) De dubbelkratervan de Tangkoeban Prahoe. (West-Java)
8		De Kawah Manoek-krater. (West-Java) 
9		De Papandajan-krater. (West-Java)
10		De vulkanen van de Tengger. (Ooar-Java
11		Kratermeer op de Idjen. (Oost-Java)
12		Maleiers uit Midden-Sumatra.
13		Papoea's uit Nieuw-Guinea.
14		Dajaks in oorlogskleeding. (Borneo).
15		Soendaneezen. Regenten met hunne gemalinnen. (West-Java)
16		Javanen. Regent met zijn hoofden. (Oost-Java)
17		Athehers. (noord-Sumatra)
18		Maleiers in feestkleedij. (Zuid-Sumatra)
19		Timoreezen.
20		Christen-Inlanders in plechtgewaad. Minahassa. (Noord-Celebes)
21		Woning van een Regent. (West-Java)
22		Javaansch dorp. (West-Java)
23		Maleische woning. (Midden-Sumatra)
24		Maleisch dorp met drijvende huizen. (West-Borneo)
25		s Lands Plantenhuis. Buitenzorg. Kanari-laan.
26		s Lands Plantenhuis. Palmen-afdeeling.
27		s Lands Plantenhuis. Bamboe
28		s Lands Plantenhuis. Varen-afdeeling
29		s Lands Plantenhuis. Pandanen
30		Stationsemplacement te Toentang. (Midden-Java)
31		Spoorweg in de Preanger Regentschappen
32		De Solo-rivier bij Tjepoe. (Midden-Java)
33		Overbrugging van de Anai-kloof. (Sumatra's Westkust)
34		Spoorwegtunnel. (Sumatra's Staatsspoorweg)
35		Theepluksters.
36		Het afleveren van den theepluk.
37		Inwendige van een theefabriek
38		Inwendige van een theefabriek
39		Bibit kap- en sorteerloods.
40		Volwassen suikerriet.
41		Riettransport. (Per spoorbaan en per ossenkar)
42		Suikerfabriek van binnen.
43		Aanplant van Caoutchoucboomen. (Hevea Brasiliensis)
44		Het tappen van een Caoutchoucboom. (Hevea Brasiliensis)
45		Liberia-koffie. (Albizzia als schaduwboom)
46		Robusta-koffie. (Als tusschenplanting bij Hevea Brasiliensis)
47		Petroleumbedrijf te Balikpapan. (Oostkust van Borneo)
48		Petroleum-boortoren.
49		Staatssteenkolenbedrijf te Sawa-Loento.
50		Tinspuitzuiger-installatie te Banka.
51		Noordwijk. Weltevreden.
52		Oud-Batavia. In de Chineesche Kamp.
53		Nieuw-Batavia. In het Wilhemina-Park.
54		Djokjakarta. Een der poorten van den Kraton.
55		Wilhelminastraat te Soekaboemi.
56		Lavastroom van den Goentoer.
57		De Kalédong en de Haroemén in de vlakte van Lélés.
58		Kloof van de Banjoepoetih in het Idjengebergte.
59		Bevloeiingswerken op Java
60		Bevloeiingswerken op Java
61		Bevloeiingswerken op Java
62		Bevloeiingswerken op Java
63		Stamwoning der Paoea's. (Noord-Nieuw-Guinea)
64		Verblijf in rotsholen der Toala's. (Celebes)
65		Offeren aan de geesten bij den woningbouw. Dajsks. (Bórneo)
66		Dans van als geesten verkleede mannen. Dajaks.
67		Missigit met minaret. (Padangsche Bovenlanden)
68		School voor Mohammedaansch godsdienstonderwijs. (Padangsche Bovenlanden)
69		Koranschooltje. (Java)
70		Kerk, School en Ziekenhuis der Christelijke Zending te Pea-Radja. Bataklanden. (Soemátra)
71		Tempel der Godin des Doods. (Bali)
72		Bouwval van de Hindoetempel Boroboédoer. (Java)
73		Bouwval van de Hindoetempel Mendóet. (Java)
74		Inlandsche Tuin met Cocosplukkenden aap.
75		Katoenveld op Soemátra.
76		Inlandsche Suikermolen. (Soemátra)
77		Tabaksveld te Paj Koémbo.
78		Tabakskerverij voor de inlandsche Markt. Paja Koémbo.
79		Nieuw gekapte akkers met Stamwoning der Dajaks. (Bórneo)
80		Drenken der paarden van de Ombilien kolenvelden. (Soemátra)
81		Ploegen van natte Rijstvelden met Buffels. (Java)
82		Karrentransport met Rudneren. (Soemátra)
83		Vischvijvers op West-Java.
84		Vischspietsende binnen een zegen. Papoea's. (Nieuw-Guinea)
85		Inlandsche Kustvaartuig. (Midden-Java)
86		Varkensjacht. (Soemátra)
87		Olifantenjacht. (Soemátra)
88		Handelswijk te Buitenzorg. (West-Java) 
89		Inlandsche draagbare Keuken. (West-Java)
90		Goudsmeden in Atjeh.
91		Het smeden van Gongs. (java)
92		Het ciseleeren van koperen Vazen. (Java)
93		het snijden en schilderen van Wajang-Poppen.
94		Teekenen met was voor de Batikververij. (Java)
95		Weven en spinnen. (West-Java)
96		Beplanten van een rijstveld. 
97		Rijstcultuur. Het stampen van de padi.
98		Rijstcultuur. Het oogsten.
99		De Ontvezeling bij Manila-Hennep.
100		Indisch Fruit.
101		De Kloof van Harau. (Midden-Sumatra)
102		Het Lematang-Ravijn. (Zuid-Sumatra)
103		De Boven-Kapeas. (Borneo)
104		Kalkstenrots Liang Karing aan de Mahakam. (Borneo)
105		Landschap in Soemba.
106		Kreek in de stad Palembang.
107		Laan in Makassar.
108		Straat in Makassar.
109		Zeestraat te Koepang. (Timor)
110		Een kampong van Garoet.
111		Blauwverven met Indigo van Batikdoeken. (Java)
112		Hoedenvlechten voor Europa.
113		Snij- en Beeldhouwwerk in hout. (Borneo)
114		Het kloppen van boomschors voor kleeding. (Borneo)
115		Rotan aan de pier te Palembang. (Sumatra)
116		Wedrennen te Fort de Kock. (Sumatra)
117		Wajang-voorstelling op Java.
118		Maskendans aan het Hof van Koetei. (Borneo)
119		Kaartspelers. (Midden-Java)
120		Krijgsdans der Dajaks. (Borneo)
121		Chineesche Tooneelspeelsters. (Oost-Java)
122		Lampongsche Bruiloft.
123		Amboneesche Militaiern in marschtenue.
124		Een Veldhospitaal.
125		Berg-artillerie.
126		Resident en Soesoehoenan te Solo.
127		De Sultan van Djokjakarta op zijn troon. (Java)
128		Sultansrechtbank te Djokjakarta. (Java)
129		De Sultan van Koetei en zijn Rijkssieraden. (Borneo)
130		Gang van een Districtshoofd naar zijn Vorst. (Bali)
131		Inlandsche School te Buitenzorg. (Java)
132		Onderwijzers, kweekelingen en leerlingen te Buitenzorg. (Java)
133		Menangkabausche School in Midden-Sumatra.
134		Zendingsschool te Modjowarno. (Oost-Java)
135		Prauwen voor Zoutvervoer.
136		Transport van Tabak.
137		Militair Karrentransport.
138		Karbouwenkarren. (Java)
139		Kano's in de Mentawei Rivier.
140		Inlandsche prauwen in de haven te Semarang.
141		Hekwieler op de Palembang Rivier.
142		Haven te Tandjong Priok.
143		Houtlowries.
144		Goudontginning "Redjang Lebong"
145		Goudontginning "Redjang Lebong"
146		Zoutpers
147		Tabak, sorteerloods.
148		Tabak, gekapt Oerbosch.
149		Jong Tabaksveld.
150		Een Kina aanplant.
151		Philipsburg, hoofdplaats van St. Martin. St.Martin, Backstreet, Great Bay.
152		Landingsplaats op St. Eustatiues.
153		Fort-landing op Saba.
154		Bonaire, gezicht op Kralendijk. Landschap op Bonaire.
155		Oranjestad, hoofdplaats van Aruba. Landschap Aruba.
156		Plantage op Curaçao.
157		Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding.
158		Suriname. Boschnegerdorp.
159		Suriname. Indianendorp.\ Indiaansche kinderen
160		Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten.
161		Paramaribo. Waterkant en Plein.
162		Suriname. Een plantage.
163		Suriname. Een bananenveld.\ Een plantklaar terrein.
164		Suriname. Kokoslaan op Coronie.
165		Suriname. Een goud Placer.
166		Suriname. Politie-station Onoribo.\ Stroomversnelling in de Boven Nickerie
167		Suriname. Gezicht op Bergendal.
168		Willemstad. Curaçao. Gezicht op de haven.
169		Willemstad. Curaçao. Gezicht op Punda.
170		Curaçao. Zoutindustrie. Verscheping van het zout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omhoog